PEC Documents / PEC Documentos

En aquesta pàgina es compartiran els documents generats durant el procés de redacció del PEC.

En esta página se irán colgando los documentos generados durante el proceso de redacción del PEC.

DOCUMENTS DE SÍNTESI SESSIONS DE PARTICIPACIÓ

Resum de les SESSIONS DE TREBALL TEMÀTIQUES (Valencià/Castellano)

07/febrer/2018: Aportacions sessió AVALUACIÓ AMBIENTAL (Valencià/Castellano)

27/novembre/2017: Resum taules de treball – TALLER DIRECTRIUS (Valencià/Castellano)

DOCUMENTS PREVIS (Síntesi DIE+BP)

novembre/2017: Avanç de criteris estratègics. DOCUMENT PREVI (Valencià/Castellano – versió corregida gener)

novembre/2017: Marc per al desenvolupament del Pla de Participació Pública. DOCUMENT PREVI (Valencià/Castellano

Resum DOCUMENTS PREVIS

DOCUMENTS PRESENTATS A L’ÒRGAN AMBIENTAL (AJUNTAMENT DE VALÈNCIA) PER A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL TERRITORIAL I ESTRATÈGICA

>> Què és l’avaluació ambiental territorial i estratègica? (Valencià/Castellano)

15/desembre/2017: ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL- INICI TRAMITACIÓ AMBIENTAL

26/octubre/2017: Sol·licitut d’inici i Document Inicial Estratègic de l’avaluació ambiental territorial i estratègica del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar i el seu entorn urbà

26/octubre/2017: Esborrany del Pla corresponent al document d’inici del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar i el seu entorn urbà

26/octubre/2017: Llistat de plànols

26/octubre/2017:  Plànols informació

26/octubre/2017:  Plànols diagnòstic

26/octubre/2017: Plànols alternativa

DOCUMENT PRESENTAT AL CONCURS PÚBLIC PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

gener/2017: Memòria sobre l’Àmbit d’Ordenació 

 

Anuncios