Com puc implicar-me /¿Cómo puedo implicarme?

Volem redactar un Pla que siga realment útil per al barri, que permeta que el Cabanyal-Canyamelar siga:

1. UN BARRI PER VIURE
2. UN BARRI ECLÈCTIC EN EDIFICIS I PERSONES
3. UN BARRI AMB UNA GESTIÓ EFICAÇ
4. UN BARRI QUE CONTINUE FENT-SE A SI MATEIX
5. UN BARRI QUE SIGA EL FRONT MARÍTIM DE LA CIUTAT

I per a açò, és necessari comptar durant la redacció amb tots els actors socials del barri. En el marc de redacció del PEC, s’han proposat una sèrie de tallers ciutadans en les diferents fases prèvies a la presentació de la Versió Preliminar. A més, es proposen cinc sessions temàtiques que seran espais de formació i treball col·lectiu, sobre algunes de les temàtiques principals en les quals el pla pot influir. Tots elles comptaran amb dos sessions de treball, una primera vinculada a la formació-diagnòstic i una altra vinculada a la realització de propostes. A aquestes assistirà personal tècnic i ciutadà. Les dates es publicaran en l’apartat “Blog”.

cronograma part
Cronograma del procés de participació

En aquest document pots trobar més informació sobre el marc per al desenvolupament del Pla de Participació Pública del PEC:  (Valencià/Castellano

Si estàs interessat en implicar-te activament en alguna sessió, rebre informació sobre les dates de les jornades o reunions o simplement consultar dubtes sobre el Pla Especial o assabentar-te dels avanços, escriu-nos en la pestanya de contacte i compta’ns-ho.

Queremos redactar un Plan que sea útil para el barrio, que permita que el Cabanyal-Canyamelar sea:

1. UN BARRIO PARA VIVIR
2. UN BARRIO ECLÉCTICO EN EDIFICIOS Y PERSONAS
3. UN BARRIO CON UNA GESTIÓN EFICAZ
4. UN BARRIO QUE CONTINÚE HACIÉNDOSE A SÍ MISMO
5. UN BARRIO QUE SEA EL FRENTE MARÍTIMO DE LA CIUDAD

Y para ello, es necesario contar durante la redacción con todos los actores sociales del barrio. En el marco de redacción del PEC, se han propuesto una serie de talleres ciudadanos en las diferentes fases previas a la presentación de la Versión Preliminar. Además, se proponen cinco sesiones temáticas que serán espacios de formación y trabajo colectivo, sobre algunas de las temáticas principales en las que el plan puede influir. Todos ellas contarán con dos sesiones de trabajo, una primera vinculada a la formación-diagnóstico y otra vinculada a la realización de propuestas. A las mismas asistirá personal técnico y ciudadano. Las fechas se publicarán en el apartado Blog. 

En este documento puedes encontrar más información sobre el marco para el desarrollo del Plan de Participación Pública del PEC:  (Valencià/Castellano

Si estás interesado en implicarte activamente en alguna sesión, recibir información sobre las fechas de las jornadas o reuniones o simplemente consultar dudas sobre el Plan Especial o enterarte de los avances, escríbenos en la pestaña de contacto y cuéntanoslo.

Anuncios