Com puc implicar-me /¿Cómo puedo implicarme?

Volem redactar un Pla que siga útil per al barri, que permeta que el Cabanyal-Canyamelar siga:

1. UN BARRI PER VIURE
2. UN BARRI ECLÈCTIC EN EDIFICIS I PERSONES
3. UN BARRI AMB UNA GESTIÓ EFICAÇ
4. UN BARRI QUE CONTINUE FENT-SE A SI MATEIX
5. UN BARRI QUE SIGA EL FRONT MARÍTIM DE LA CIUTAT

I per a açò, és necessari comptar durant la redacció amb tots els actors socials del barri. Si estàs interessat en involucrar-te en el procés, pots implicar-te de diverses formes:

  • GRUP MOTOR: es formarà a partir de la presentació d’inici de redacció amb les persones que estiguen interessades en involucrar-se activament durant la redacció del PEC. Ens reunirem periòdicament per treballar impulsant i definint el procés. A més, aquest serà un espai compartit per a la definició de les diferents actuacions del barri que compten amb la participació de la ciutadania.
  • GRUPS DE TREBALL: es configuraran diferents taules de treball al voltant de les temàtiques que es definiran durant l’anàlisi, on aprofundir aquesta i treballar en les propostes de millora. Aquests s’activaran a partir de setembre.
  • JORNADES OBERTES O TALLERS: abans de finalitzar cada fase de treball i quan es considere oportú, es realitzaran jornades obertes per fer una devolució creativa de la informació generada i acabar de construir les conclusions.

Si estàs interessat en alguns d’aquests o simplement en rebre informació del desenvolupament de Pla Especial, escriu-nos en la pestanya de contacte i compta’ns-ho.

Queremos redactar un Plan que sea útil para el barrio, que permita que el Cabanyal-Canyamelar sea:

1. UN BARRIO PARA VIVIR
2. UN BARRIO ECLÉCTICO EN EDIFICIOS Y PERSONAS
3. UN BARRIO CON UNA GESTIÓN EFICAZ
4. UN BARRIO QUE CONTINÚE HACIÉNDOSE A SÍ MISMO
5. UN BARRIO QUE SEA EL FRENTE MARÍTIMO DE LA CIUDAD

Y para ello, es necesario contar durante la redacción con todos los actores sociales del barrio.

Si estás interesado en involucrarte en el proceso, puedes implicarte de varias formas:

  • GRUPO MOTOR: se formará a partir de la presentación de inicio de redacción con las personas que estén interesadas en involucrarse activamente durante la redacción del PEC. Nos reuniremos periódicamente para trabajar impulsando y definiendo el proceso. Además, este será un espacio compartido para la definición de las diferentes actuaciones del barrio que cuentan con la participación de la ciudadanía.  
  • GRUPOS DE TRABAJO: se configurarán diferentes mesas de trabajo alrededor de las temáticas que se definan durante el análisis, donde profundizar este y trabajar en las propuestas de mejora. Estos se activarán a partir de septiembre.
  • JORNADAS ABIERTAS O TALLERES: antes de finalizar cada fase de trabajo y cuando se considere oportuno, se realizarán jornadas abiertas para realizar una devolución creativa de la información generada y acabar de construir las conclusiones.

Si estás interesado en algunos de estos o simplemente al recibir información del desarrollo de Pla Especial, escríbenos en la pestaña de contacto y cuéntanoslo.